OM KONSTVERKET

Konstverket är namnet för den plats som nu skapas i Telias gamla huvudkontor i Farsta - Ett konstproduktionshus och en attraktiv plats för att skapa en långsiktigt hållbar plattform för produktion av konst och möten mellan professionella konstnärer, och därmed manifestera processens relevans i konsten. Konstverket är ett samskapande mellan KKV och SITE.

Konstverket– Framtida verksamhet

SITE och KKV har under flera år arbetat med en konstnärlig och pragmatisk vision om ett interdisciplinärt produktionshus för den samtida konsten. Visionen med Konstverket bottnar i ett långsiktigt behov av resurser för produktion av konst som en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv lokalt, nationellt och internationellt. Produktion för den offentliga konsten i Stockholm lever under mycket sköra förhållande med en infrastruktur som är extremt känslig för de kommersiella krafterna. Under denna process att skapa ett interdisciplinärt produktionshus har både SITE och KKV blivit uppsagda från sina lokaler i Stockholm och Nacka kommun. Stockholmsområdets konstnärer behöver verkstäder, studios och repetitionslokaler. I dagsläget råder en mycket stor brist på dessa resurser då många studios, verkstäder och ateljéer är uppsagda. Visionen för Konstverket är att skapa ett produktionshus för högkvalitativ konst, en tvärdisciplinär plattform för professionellt verksamma konstnärer och för konstarternas utveckling lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Produktionshuset skapar utrymme för kreativt utbyte och synergier mellan konstnärer, men även offentliga och privata uppdragsgivare samt civilsamhället. Produktionshusets plats i Stockholm är långsiktigt förankrad och det självklara valet för verksamma konstnärer vars arbete rör konst och dess process.

SITE

SITE är ett kunskaps- och produktionshus och en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på samtida dans. SITEs övergripande målsättning är att främja konstartens utveckling genom förnyelse, spets och kvalitet. Hos SITE ingår konstnärer, producenter och andra medaktörer i ett kreativt och professionellt sammanhang. SITE erbjuder studios, kontorsplatser, rådgivning och handledning inom internationalisering, kommunikation, finansiering och produktion. SITE hyr ut kontorsplatser till konstnärer, entreprenörer och aktörer med kultur och konst som mål och har mellan 6-9 stipendiater per år som får det stöd som är nödvändigt för att utveckla sitt konstnärskap. SITE har också en residensverksamhet som ger konstnärer möjlighet att arbeta med sitt konstnärskap. På SITE möter också scenkonstnärerna en publik genom offentliga, öppna visningar av föreställningar i process, genom vår festival och andra offentliga konstnärliga möten såsom Dance Concerts. Naturligtvis kommer de produktioner som skapas på SITE publiken till godo genom att de visas både i Stockholm, på turné i landet och internationellt.

KKV

Tillhandahålla verkstäder för föreningens medlemmar som består av professionellt yrkesverksamma konstnärer. KKV är ett konstnärsdrivet initiativ som har funnits sedan 1980-talet. Under dessa år har vi bistått professionella konstnärer med verkstäder och maskinpark för tillverkning av konst. Vi erbjuder konstnärer den typ av yta eller maskinpark som inte varje enskild konstnär kan ha i sin ateljé. En stor del av den offentliga konsten i Stockholm har tillverkats på KKV. Konstnärerna är medlemmar med årsavgift och hyr in sig per dag eller timma. Vi håller kurser, både för KKVs medlemmar och andra, i de tekniker och material som de respektive verkstäderna representerar. KKV bistår nyutexaminerade konstnärer med ateljéer. Dessutom delar KKV ut stipendier till 2 elever vardera från Konstfack, KKH och Beckmans. Vi har också publika visningar, för tex konstföreningar, och kurser för Högskolan. Antal medlemmar: cirka 650 stycken.