Ett produktionshus för samtida konst

Konsthuset är arbetsnamnet för den plats som ska skapas i Telias gamla huvudkontor i Farsta. Inflyttning planeras till 2018-06-01. Huset kommer att vara ett konstproduktionshus och en attraktiv plats för att skapa en långsiktigt hållbar plattform för produktion av konst och möten mellan professionella konstnärer, och därmed manifestera processens relevans i konsten. Konsthuset är ett samskapande mellan KKV och SITE.