Ett produktionshus för samtida konst

Konstverket är namnet för den plats som nu skapas i Telias gamla huvudkontor i Farsta. Konstverket är ett konstproduktionshus och en attraktiv plats för att skapa en långsiktigt hållbar plattform för produktion av konst och möten mellan professionella konstnärer, och därmed manifestera processens relevans i konsten. Konstverket är ett samskapande mellan KKV och SITE.